SISTEM ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VOD IZ AVTOPRALNIC EKOLINGCLEAN CarWash

TEHNOLOŠKI POSTOPEK
Čistilna naprava Ekolingclean CarWash za čiščenje vode iz pralnice vozil je sestavljena iz
naslednjih tehnoloških sklopov:

  1. USEDALNIK
  2. LOVILEC OLJA
  3. ZADRŽEVALNIK
  4. NEVTRALIZACIJA
  5. USEDALNIK
  6. ZBIRNI JAŠEK PRED FILTRI
  7. FILTERNI TROJČEK
  8. IZTOČNI JAŠEK
  9. ZALOGOVNIK BLATA
  10. DOZIRNI SISTEM

Odpadna voda priteka v usedalnik, kjer je posedejo večji in drobni delci umazanije, katere preko odtočne kinete pridejo od pranja vozil. Voda preko usedalnika gravitacijsko odteka v lovilec olja, kateri ima na sredini vgrajen koalescentni filter, kateri odstrani odpadna olja in delno od vode loči preostale delce umazanije. Lovilec olja ima vgrajeno avtomatsko zaporo na iztoku, katera se v primeru povečanja olja v lovilcu zapre in onemogoči odtekanje vode naprej v zadrževalnik. Zadrževalnik služi kot zadrževanje vode pred sistemom čiščenja, saj je sistem predviden ciklično in se preko črpalke dozira po nastavljenem časovnem zaporedju. Voda se naprej dozira na nevtralizacijo, kjer se uravnava pH vrednost, dodaja druge zvrsti kemikalij in potem naprej v usedalnik. Iz usedalnika gravitacijsko teče v zbirni jašek, kjer se s pomočjo črpalke prečrpava na filterni komplet 3 filtrov, kateri delujejo s samostojnimi krmilnimi elementi. Ko se voda preteče preko filtrov, gre naprej v iztočni jašek in pot nadaljuje ali v reuporabo, ali v iztočni repicient.

V samem sistemu čiščenja, nastaja odpadno posedlo blato v začetnem usedalniku, kjer so večji in manjši delci umazanije iz vozil (kamenje, pesek, blato, mivka,…) in pa kasneje kosmi blata, ki nastanejo v posedanju za nevtralizacijsko posodo. Ta voda se zbira v zalogovniku blata in se po potrebi odvaža na nadaljnjo obdelavo.

Delovanje ČN oziroma delovanje posameznih segmentov opreme ČN je avtomatsko, vse deluje glede na nastavljene parametre vgrajene programske opreme. Vodenje naprave poteka preko krmilnika s pripadajočo programsko opremo. Z nadzornim sistemom in krmilnikom je možno spremljati vse trenutne funkcije posameznih elementov opreme ter meritev, ki se opravljajo na merilni opremi ter po potrebi tudi spreminjati posamezne nastavitvene parametre.